Mindfulness

Mindfulness er en tilstand af fuld tilstedeværelse i nuet. Det er en tilstand, der giver dig mulighed for at leve livet fuldt og helt. Nærværende og opmærksom på en og samme tid. Opmærksom på egne sanser, tanker og følelser og samtidig nærværende i forhold til den eller det, du er i gang med.  Uanset om du er i dialog med et andet menneske, i gang med at budgettere, på indkøb eller noget helt fjerde.

De fleste af os bruger en del energi på at forsøge at fastholde det, der føles godt, og at undgå det, der føles ubehageligt eller smertefuldt. Selvsamme energi kan vi i stedet bruge på at sanse, opleve og være til stede i nuet og træne vores evne til at være med det, der er – uanset om det føles godt eller skidt. Gennem mindfulness kan vi træne vores evne til at skabe et bevidsthedsrum imellem det, livet byder os og den respons, vi vælger.

Mindfulness giver os mulighed for at leve opmærksomt, ikke-dømmende og i accept af, at det er, som det.