Ydelser

Hos Objective arbejder vi med en kombination af mental og fysisk træning, som giver dig mulighed for at arbejde bevidst med både din krop, dine tanker og følelser. Du får mulighed for at konfrontere dig selv med, hvordan du i virkeligheden har det og lærer dig selv endnu bedre at kende.

Vores kurser er særligt tilpasset de modsatrettede krav og forventninger, de fleste af os møder i en travl hverdag, og har fokus på at skabe rum for, at du kan udvikle dig gennem en dybere forståelse og accept af, hvorfor du tænker og handler, som du gør, og hvad der skal til for, at du oftere og oftere kan være fuldt til stede dér, hvor du er.

Udviklingen består i at være bevidst om og ændre de begrænsende tankemønstre, som står i vejen for, at du kan bruge dine ressourcer og din energi optimalt. Når vi åbner vores sind og bruger hele spektret af indstillinger og muligheder, oplever vi som mennesker større frihed og glæde, og med det følger oftest overskud og succes i tilværelsen.